Polityka prywatności


HSG Laser Co., Ltd. (zwana dalej „HSG”, „my”, „nasze”) strony internetowe HSG Laser (w tym https://www.hsglaser.com i podstrony wprowadzające informacje) korzystają z tej prywatności polityka .
HSG bardzo poważnie traktuje Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje dane osobowe wykorzystane przez HSG oraz sposób i cel wykorzystania danych osobowych przez HSG, też określa Twoje potrzebne wybory i prawa dotyczące tych informacji. Prosimy przeczytać i zrozumieć niniejszą Politykę prywatności przed przesłaniem swoich danych osobowych do HSG.
Streszczenie
HSG wykorzystuje zebrane dane w celu zapewnienia Ci bogatego interaktywnego doświadczenia. Typowe cele, do których wykorzystujemy dane, obejmują to
  • Oferowanie naszych produktów
  • Ulepszania i rozwój naszych produktów
  • Personalizacja naszych produktów i podanie zleceń
  • Reklama i marketing
1. Dane osobowe, które zbieramy i wykorzystujemy
W tej części wyjaśnimy po kolei rodzaje danych osobowych gromadzonych przez nas i ich zastosowania, abyś mógł zrozumieć kategorie, cele i metody wykorzystania określonych danych osobowych, które zbieramy dla określonej funkcji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o określonych typach danych i metodzie wykorzystania tych danych, można zapoznać się z poniższymi sekcjami.
1.1 Gdy wybierzesz usługę „Kontakt z nami/Złóż wniosek o wycenę” na naszej stronie internetowej, będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, numer kontaktowy, adres e-mail, kraj i miasto, wymaganą usługę lub zawartość produktu (tj. obróbki laserowej, rodzaj materiału, zapotrzebowanie lub opis problemu itp.) oraz adres URL odpowiedniego przeglądanego produktu. Informacje te są gromadzone w celu zrozumienia Twojej tożsamości, usługi lub treści produktu, których potrzebujesz, oraz skontaktowania się z Tobą w celu dostarczenia Ci usługa, której potrzebujesz. Jeśli nie podasz takich informacji, prawdopodobnie nie będziesz w stanie normalnie korzystać z naszych usług. Gromadzimy tego typu informacje, aby HSG mogła lepiej świadczyć usługi, których potrzebujesz, rozumieć Twoją tożsamość i Twoje pytania/potrzeby/sugestie oraz kontaktować się z Tobą, świadczyć usługi, których potrzebujesz, odpowiadać itp.
1.2 Gdy przeglądasz tej strony, strona automatycznie zbiera i sortuje informacje o użytkowniku, w tym czas dostępu odwiedzania użytkownika, liczbę wizyt, odwiedzone strony, czas przeglądania itp. w celu zliczenia danych o ruchu wykorzystywane przez stronę, dzięki temu już możemy polepszyć zarządzanie stroną internetową i optymalizację strony internetowej. Te informacje nie będą wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
1.3 Ponadto, zgodnie z odpowiednimi prawami i standardami krajowymi, możemy przetwarzać Twoje istotne dane osobowe bez pytania o Twoje upoważnienie i zgodę w następujących sytuacjach: 1) Niezbędne podmiotom przetwarzającym dane osobowe do wykonania obowiązków lub obowiązków prawnych; 2) niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś jedną stroną; 3) niezbędne do reagowania na zagrożenia zdrowia publicznego lub do ochrony życia, zdrowia i bezpieczeństwa mienia osób fizycznych i prawnych w sytuacjach zagrożenia; 4) Wykorzystanie Twoich danych osobowych, które sam ujawniasz lub które zostały ujawnione zgodnie z prawem, w rozsądnym zakresie zgodnie z prawem; 5) Inne okoliczności przewidziane przepisami ustawowymi i administracyjnymi.
1.4 Możemy wykorzystywać informacje zebrane za pośrednictwem niektórych funkcji do naszych innych usług. Na przykład możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy, gdy korzystasz z jednej z naszych funkcji lub usług, aby dostarczać Ci określone treści w innej funkcji lub usłudze, w tym między innymi do wyświetlania i dostarczania innych produktów lub usług.
Ponadto będziemy ściśle przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych oraz postanowień niniejszej Polityki prywatności, gromadzić Twoje dane w jak najbardziej minimalnym zakresie i oczywiście będziemy podejmować bardzo surowe środki ochrony bezpieczeństwa do ochrony bezpieczeństwa informacji.
2. Przechowujemy Twoje dane osobowe a jednocześnie je ochronimy
Nasz zespół ds. obsługi i konserwacji naszej strony internetowej oraz zespół techniczny są w Chińskiej Republice Ludowej. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez tylko ten okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych w danej polityce, tylko jest taka możliwość, że okres przechowywania zostanie przedłużony albo dozwolony przez prawo. Ze względu ten okres przechowywania danych może się różnić w zależności od różnych scenariuszy oraz towarów i usług, więc te kryteria, których wykorzystujemy do określenia okresu przechowywania właśnie obejmują: czas potrzebny do przechowywania danych osobowych w celu wykonania celu biznesowego, zapewnienie bezpieczeństwa systemów, produktów i usługi.
3. Bezpieczeństwo informacji
Staramy się oczywiście zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji przed szkodą, nieprawidłowym wykorzystaniem, niedozwoloną zmianą, nieautoryzowanym dostępem oraz nielegalnym ujawnieniem. Będziemy też stosować różne środki ochrony bezpieczeństwa w zakresie racjonalnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Np. chronimy Twoje informacje osobiste, stosując różne zabezpieczenia techniczne, np. szyfrowanie. Zapewniamy bezpieczeństwo informacji za pomocą wdrożenia specjalnych systemów zarządzania oraz procedur operacyjnych i specjalnych organizaci. Np. ściśle ograniczamy i przyznajemy dostęp dla użytkownika do czytania informacji i wymagamy też od nich przestrzegania zobowiązań do zachowania poufności. W przypadku wszelkiego incydentu związanego z bezpieczeństwem, na przykład wyciek danych osobowych użytkownika, uruchomimy plany awaryjne i te środki zaradcze w celu zapobiegania rozszerzeniu się incydentu związanego z bezpieczeństwem i jednocześnie wykonamy odpowiednie obowiązki sprawozdawcze i powiadamiające użytkownikom zgodnie z prawem.
Dołożymy wszelkich starań w celu ochrony Twoich danych osobowych. Prosimy też o zrozumienie, że wymiana i wysłanie informacji przez Internet chyba nie są całkowicie bezpieczne i chyba żadne środki bezpieczeństwa nie mogą być ba sto procent nieprzeniknione.
4. Twoje prawa wobec danych osobowych
W przypadku wymagania pewnego obowiązującego prawa, możesz
  • Przeglądać i kopiować określonych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat
  • Poprosić nas o aktualizację albo poprawę niedokładnych twoich danych osobowych
  • Sprzeciwić się albo ograniczyć wykorzystywanie przez nas z Twoich danych osobowych
  • PoprosiĆ nas o usunięcie Twoich danych osobowych
  • Poprosić nas o wyjaśnienie naszych reguł wykorzystania twoich danych osobowych
Jeśli chcesz skorzystać z praw twoich, możesz właśnie skontaktować się z nami pod tym adresem info@hsglaser.com w celu udzielenia opinii.
5. Ochrona danych niepełnoletnich
Przywiązujemy wielką wagę do ochrony informacji niepełnoletnich, a nasze produkty, strony internetowe oraz usługi są właśnie kierowane głównie do dorosłych. Jeśli jesteś niepełnoletni/ą poniżej 18 roku życia, poprosimy o uzyskanie pisemnej zgody opiekuna prawnego przed użyciem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych niepełnoletnich, możesz skontaktować się w dowolnym czasie z nami przez pocztę elektroniczną.
Nie gromadzimy świadomie danych osobowych niepełnoletnich w żadnym celu i w żaden sposób. Jeśli jesteś rodzicem albo opiekunem prawnym niepełnoletniego i sądzisz, że gromadziliśmy dane osobowe niepełnoletniego bez Twojej zgody albo chcesz wycofać swoją zgodę na to, poprosimy skontaktować się z nami pod adresem info@hsglaser.com, na pewno usuniemy takie dane.
6. Aktualizacji niniejszego oświadczenia
HSG zastrzega sobie niezbędne prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej polityki w pewnym momencie. Jeśli nasza Polityka prywatności ulegnie zmianie, tutaj równocześnie opublikujemy najnowszą wersję Polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany wobec Polityki prywatności, możemy też powiadomić Cię o zmianach przez różne kanały, takie jak publikowanie powiadomienia na naszej stronie albo publikowanie osobnego powiadomienia. Zachęcamy oczywiście do przeglądania danego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu zrozumienia tego, że w jaki sposób HSG chroni Twoje dane osobiste.
7. Zrzeczenie się odpowiedzialności
W następujących przypadkach ta strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
1) Zgodnie z zasadami i procedurami sformułowanymi przez naszą stronę, nasza strona posiada wystarczające powody, że uzyskała już autoryzację użytkownika;
2) Zgodnie z przepisami prawa, regulacjami lub regulaminami, albo na podstawie względy bezpieczeństwa publicznego, niniejsza strona internetowa musi podać związane informacje;
3) Wyciek informacji, utrata danych, kradzież oraz manipulacja danymi osobowymi spowodowana atakiem hackerów, inwazją i wybuchem wirusa komputerowego, kontrolą rządu, działaniem siły wyższej itp.;
4) Inne okoliczności i sytuacje mające na celu ochronę praw tej strony internetowej oraz praw powiązanych wierzycieli.
8. Jak skontaktować się z HSG
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości albo propozycje wobec niniejszej Polityki prywatności lub kwestii związanych z ochroną danych osobowych, możesz przesłać swoją opinię do HSG w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Kontakt to info@hsglaser.com

Zapytanie ofertowe

Ta wartość jest wymagana!
Ta wartość jest wymagana!
Ta wartość jest wymagana!
Ta wartość jest wymagana!
Ta wartość jest wymagana!
Ta wartość jest wymagana!
Ta wartość jest wymagana!
Ta wartość jest wymagana!
Ta wartość jest wymagana!