เรื่องราวความสำเร็จ

เรื่องราวความสำเร็จ

ร่วมมือกับบริษัท C (CNCT) สร้างมาตรฐานใหม่ในวงการพลังงานลม

一一'เหตุผลที่เราเลือก HSG นั้นง่ายมาก ข้อแรกคือเทคโนโลยี ต่อมาคือบริการ.'
HSG laser in wind energy industry

อุตสาหกรรมพลังงานลม: บริษัท C

ความท้าทาย: กระบวนการตัดแบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพต่ำ ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: ยกระดับคุณภาพงานตัดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะได้แก้ปัญหาการควบคุมความแม่นยำของงานตัด Rat Hole ของเหล็ก H-Beam สะดวกต่องานเชื่อมต่อไป ยกประสิทธิภาพการผลิตอย่างเห็นได้ชัด เพื่อตัดชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ

รุ่นเครื่อง: TX

เครื่องเลเซอร์ HSG ตอบโจทย์การแปรรูปชิ้นงาน section ที่ต้องการความแม่นยำสูง

一一'ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเครื่องเลเซอร์มีความแม่นยำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด.'
HSG laser in elevator industry

อุตสาหกรรมลิฟต์: บริษัท U

ความท้าทาย: การแปรรูปชิ้นงาน section เป็นเรื่องยาก และจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานฝีมือเฉพาะด้านทำการเจาะรู กระบวนการผลิตซับซ้อน ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: เครื่องตัดเลเซอร์ช่วยบริษัท U (UNIFUJI) สามารถดำเนินตัดชิ้นงาน section อย่างอัจฉริยะ ลดความซับซ้อนของกระบวนการ ทำให้งานเจาะรูมีความแม่นยำมากขึ้น ทำให้งานตัดที่ออกมามีคุณภาพดียิ่งขึ้น

รุ่นเครื่อง: GX, TX Plus

การแปรรูปที่มีความเที่ยงตรงและความแม่นยำสูง ช่วยเหลือการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

一一'คุณภาพผลิตภัณฑ์จาก HSG มีความเสถียร พร้อมกับบริการหลังการขายที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง '
HSG laser in medical industry

อุตสาหกรรมการแพทย์: บริษัท K

ความท้าทาย: ก่อนที่ได้อัพเกรดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตซับซ้อน ต้องผ่านขั้นตอนงานและกระบวนการมากมาย และมีความต้องการสูงต่อกรรมวิธีแปรรูป มีปัญหาการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: เครื่องจักรจาก HSG ช่วยบริษัท K ทำการแปรรูปอย่างมีความแม่นยำสูงขึ้น และยกประสิทธิภาพการผลิต

รุ่นเครื่อง: GX, GT Pro , TS, TM

เครื่องตัดเลเซอร์จาก HSG รับรองผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง

一一'หลังจากได้ใช้เครื่องจักรจาก HSG ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด.'
HSG laser in architectural construction industry

อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร: บริษัท F

ความท้าทาย: กระบวนการตัดแบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพต่ำ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: การใช้เครื่องตัดเลเซอร์ HSG ได้ช่วยยกประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพการผลิตของบริษัท ฯ สูงขึ้นและประหยัดเวลา

รุ่นเครื่อง: GT Pro

เทคโนโลยีการบากขอบระดับโปร ผลิตชิ้นงานในรูปแบบหลากหลายได้

一一'เครื่องตัดเลเซอร์ตัดท่อจาก HSG ช่วยทำให้การผลิตของเราก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไป '
HSG laser in oem industry

อุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะ: บริษัท D

ความท้าทาย: มีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ต้องทำการบากขอบ กรรมวิธีการผลิตเดิมต้องทำการบากขอบด้วยแรงงาน ประสิทธิภาพต่ำและยากที่จะควบคุมคุณภาพ ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: หัวบากขอบระดับโปรที่พัฒนาโดย HSG เองสามารถตัดเข้ามุม 0-45° ตอบโจทย์ความต้องการต่อการบากท่อของ Russian Company และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

รุ่นเครื่อง: TPS

เทคโนโลยีหัวจับที่ได้รับสิทธิบัตร ช่วยตอบโจทย์ปัญหาการตัดท่อ

一一'HSG เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ '
HSG laser in prefabricate structure manufacturing industry

อุตสาหกรรม Prefab: บริษัท R

ความท้าทาย: หัวจับของเครื่องตัดท่อที่เคยใช้นั้นอ่อนเกินไป ขาดความเสถียร ไม่สามารถจับท่ออย่างแน่นหนา ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: เครื่องตัดเลเซอร์ตัดท่อจาก HSG มีโหมดควบคุมหัวจับหลายแบบ เพื่อรักษาความเสถียรของกระบวนการตัดท่อ จับยึดชิ้นงานอย่างปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพของงานตัด

รุ่นเครื่อง: TX, TL

เทคโนโลยีการตัดชิ้นงาน section ระดับโปรตอบโจทย์ปัญหาการตัดชิ้นงาน section

一一'เครื่องจักรระดับโปรจาก HSG เหมาะกับความต้องการต่อกระบวนการผลิตของเรา.'
HSG laser in ceramic machine industry

อุปกรณ์งานเซรามิกส์: บริษัท K

ความท้าทาย: ชิ้นงานที่ผ่านการตัดมีรอยต่อกว้างหรือประกบไม่ดี กระทบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: ด้วยกระบวนการตัดหัวเดือย(Tenon)ของเครื่องตัดเลเซอร์ตัดท่อจาก HSG สามารถประกบเหล็ก I-Beam, เหล็ก H-Beam, เหล็กตัว C ฯลฯ ให้เข้ากันอย่างดีด้วยวิธีการต่อเข้าเดือย ยกคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รุ่นเครื่อง: TX, GT Pro , GX Pro

ควบคุมการทำงานแบบอัจฉริยะ ช่วยตัดท่อหนักอย่างสะดวกสะบาย

一一'ปัจจุบัน เราแค่ทำการยกติดตั้งอย่างสบายๆ ไม่ต้องเสียแรงมาก .'
HSG laser in heavy machinery industry

อุตสาหกรรมหนัก: บริษัท S

ความท้าทาย: กระบวนการตัดในอดีต จำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการขนส่งชิ้นงานขึ้นลง ซึ่งสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าแรง ขีดจำกัดของเทคโนโลยีการตัดท่อหนัก ต้องใช้เวลานานและกระบวนการซับซ้อน ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: ระบบขึ้นชิ้นงานกึ่งอัตโนมัติจาก HSG ตอบโจทย์ปัญหาการขึ้นท่อหนักแบบดั้งเดิมอย่างสบาย ลดเวลาการป้อนชิ้นงาน และลดภาระของแรงงาน TL500 มุ่งเน้นตอบโจทย์ปัญหาการตัดท่อหนัก ช่วยบริษัท S แก้ไขปัญหาการตัดท่อหนัก เพิ่มประสิทธิภาพของงานตัด

รุ่นเครื่อง: TL

มีฟังก์ชั่นอเนกประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการผลิตชนิดต่างกัน

一一'เครื่องจักร HSG ช่วยเราทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงและมีความเสถียร'
HSG laser in chemical industry

อุตสาหกรรมเคมี: บริษัท T

ความท้าทาย: มีความต้องการบากขอบแผ่น Large-Format เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ต้องการตัดให้เป็นรูปทรงต่างๆ และลูกค้าต้องการกระบวนการผลิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Improved result: เครื่องตัดเลเซอร์บากแผ่น Large-Format ซีรีส์ GF สามารถตัดเข้ามุม 0-45° และบากขอบตัว X/Y/K/V ฯลฯ ตัดแผ่นให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เครื่องตัดได้ประกอบระบบ Partition Exhaust เพื่อกำจัดฝุ่นและรักษาสิ่งแวดล้อมการทำงาน

รุ่นเครื่อง: GFA

HSG ช่วยปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการต่อเรือ

一一'เครื่องจักรคือปัจจัยอำดับแรกที่ช่วยยกพลังการผลิต เทคโนโลยีการตัดเลเซอร์สามารถให้ความช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมต่อเรือ.'
HSG laser in shipbuilding industry

อุตสาหกรรมต่อเรือ: บริษัท H

ความท้าทาย: จำเป็นต้องอัพเกรดอุปกรณ์ตามความเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรมนี้ เครื่องจักรที่มีอยู่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการการยกพลังผลิตของบริษัทฯ การตัดแผ่นต่อเรือทำได้ยากและเสียเวลา ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: เครื่องตัดเลเซอร์กำลังสูงระบบบัสจาก HSG ส่งผลให้การตัดแผ่นต่อเรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การตัดแผ่นทำได้รวดเร็วขึ้น การอัพเกรดอุปกรณ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อการยกระดับพลังการผลิตของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

รุ่นเครื่อง: GFA

เทคโนโลยีการตัดแผ่นหนาโดยเครื่องตัดกำลังสูง

一一'การใช้เครื่องตัดกำลังสูงช่วยเราแก้ไขปัญหาการตัดแผ่นหนา.'
HSG laser in stereo garage construction industry

อุตสาหกรรมโรงจอดรถสเตอริโอ: บริษัท S

ความท้าทาย: การก่อสร้างโรงจอดรถสเตอริโอต้องใช้แผ่นหนาจำนวนมาก กระบวนการตัดโดยการอาร์ค/แก๊สแบบดั้งเดิม มีประสิทธิภาพต่ำและสิ้นเปลืองวัตถุดิบมาก และหน้าตัดขึ้นรูปกรวย(Coning)สูง ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: การใช้เครื่องตัดเลเซอร์กำลังสูงจาก HSG ช่วยตอบโจทย์ปัญหาการตัดแผ่นหนาอย่างสบาย ทำให้งานตัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนวัสดุ และยกคุณภาพของงานตัด.

รุ่นเครื่อง: GT Pro

HSG อัดฉีดพลังใหม่ต่อกระบวนการผลิตโครงสร้างเหล็ก

一一'HSG เป็นทางเลือกที่ถูกต้อง.'
HSG laser in steel construction industry

อุตสาหกรรมอาคารโครงสร้างเหล็ก: บริษัท H

ความท้าทาย: ต้องการแปรรูปโลหะจำนวนมากและกระบวนการแปรรูปแผ่นหนาต้องการความแม่นยำสูง ซึ่งกรรมวิธีการผลิตที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการแปรรูปโลหะได้ ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง: เครื่องตัดเลเซอร์กำลังสูงของ HSG ช่วยบริษัท H ให้สามารถทำการแปรรูปแผ่นหนาจำนวนมากได้ ให้มีการพัฒนาในด้านความเร็วและความแม่นยำของการแปรรูปโลหะ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีเลเซอร์จาก HSG ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

รุ่นเครื่อง: GT Pro

ขอเสนอราคา

คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!