Chính sách bảo mật


HSG Laser Co., Ltd. (sau đây gọi là "HSG", "chúng tôi", "của chúng tôi") trang web Hongshan Laser (bao gồm https://www.hsglaser.com và các trang phụ giới thiệu thông tin của nó) sử dụng điều này chính sách bảo mật.
HSG rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này mô tả dữ liệu cá nhân do HSG xử lý, phương pháp và mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của HSG, đồng thời quy định các lựa chọn và quyền liên quan của bạn đối với thông tin này. Bạn vui lòng đọc và hiểu Chính sách Bảo mật này trước khi gửi thông tin cá nhân của bạn cho HSG.
Tóm tắt
HSG sử dụng dữ liệu được thu thập để cung cấp cho bạn trải nghiệm tương tác phong phú. Các mục đích điển hình mà chúng tôi sử dụng dữ liệu bao gồm
  • Cung cấp sản phẩm của chúng tôi
  • Cải thiện và phát triển sản phẩm của chúng tôi
  • Cá nhân hóa các sản phẩm của chúng tôi và đưa ra khuyến nghị
  • Quảng cáo và tiếp thị
1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng
Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích từng loại thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập và cách sử dụng tương ứng của chúng để bạn có thể hiểu các danh mục, mục đích và phương pháp sử dụng thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi thu thập cho một chức năng cụ thể. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại dữ liệu cụ thể và cách chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng xem các phần bên dưới.
1.1 Khi bạn chọn dịch vụ "Liên hệ với chúng tôi/Đăng ký báo giá" trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng tên, tên công ty, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, quốc gia và thành phố, nội dung dịch vụ hoặc sản phẩm được yêu cầu (nghĩa là loại gia công laser , loại vật liệu, nhu cầu hoặc mô tả vấn đề, v.v.) và URL của sản phẩm duyệt tương ứng. Những thông tin này được thu thập để hiểu danh tính của bạn, nội dung dịch vụ hoặc sản phẩm bạn cần và liên hệ với bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn cần. Nếu bạn không cung cấp thông tin như vậy, bạn có thể không sử dụng được các dịch vụ của chúng tôi một cách bình thường. Chúng tôi thu thập loại thông tin này để HSG có thể cung cấp các dịch vụ của bạn tốt hơn, hiểu danh tính của bạn và các câu hỏi/nhu cầu/đề xuất của bạn và liên hệ với bạn, cung cấp các dịch vụ bạn cần, trả lời bạn, v.v.
1.2 Khi bạn truy cập trang web này, trang web sẽ tự động thu thập và sắp xếp thông tin của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời gian truy cập của người dùng, số lần truy cập, các trang đã truy cập, thời gian truy cập, v.v., để đếm dữ liệu lưu lượng truy cập được trang web sử dụng, để chúng tôi có thể cải thiện việc quản lý trang web và tối ưu hóa trang web. Thông tin này sẽ không được sử dụng để nhận dạng danh tính của bạn.
1.3 Ngoài ra, theo các luật và quy định có liên quan và tiêu chuẩn quốc gia, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân có liên quan của bạn mà không cần xin phép và đồng ý của bạn trong các trường hợp sau: 1) Cần thiết cho những người xử lý thông tin cá nhân để thực hiện các nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ pháp lý; 2) Cần thiết cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên; 3) Cần ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, hoặc để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người và pháp nhân trong các tình huống khẩn cấp; 4) Xử lý thông tin cá nhân của bạn mà bạn công khai hoặc đã được công khai hợp pháp trong phạm vi hợp lý theo quy định của pháp luật; 5) Các trường hợp khác do pháp luật và quy định hành chính quy định.
1.4 Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập thông qua các chức năng nhất định cho các dịch vụ khác của chúng tôi. Ví dụ: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng một trong các chức năng hoặc dịch vụ của chúng tôi để cung cấp cho bạn nội dung cụ thể trong một chức năng hoặc dịch vụ khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hiển thị và cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ khác.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định cũng như các quy định trong chính sách bảo mật này, thu thập thông tin của bạn ở mức tối thiểu và thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh nghiêm ngặt để bảo mật thông tin của bạn.
2. Chúng tôi bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn
Đội ngũ kỹ thuật và vận hành, bảo trì trang web của chúng tôi được đặt tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được các mục đích đã nêu trong chính sách này, trừ khi thời gian lưu giữ được gia hạn hoặc được pháp luật cho phép theo yêu cầu hoặc được sự cho phép của pháp luật. Vì thời gian lưu trữ dữ liệu có thể khác nhau tùy theo bối cảnh, sản phẩm và dịch vụ khác nhau, các tiêu chí chúng tôi sử dụng để xác định thời gian lưu giữ bao gồm: thời gian cần thiết để lưu giữ thông tin cá nhân để hoàn thành mục đích kinh doanh, đảm bảo hệ thống, sự an toàn của dịch vụ và sản phẩm.
3. Bảo mật thông tin
Chúng tôi cố gắng cung cấp bảo mật cho thông tin của bạn khỏi các sự cố, lạm dụng, thay đổi, truy cập hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn khác nhau trong mức độ bảo mật hợp lý để đảm bảo an toàn cho thông tin. Ví dụ: chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật như thêm mật khẩu. Chúng tôi đã thiết lập các hệ thống quản lý, quy trình vận hành và tổ chức đặc biệt để đảm bảo an toàn thông tin. Ví dụ: chúng tôi giới hạn nghiêm ngặt những người có thể truy cập thông tin và yêu cầu họ tuân thủ nghĩa vụ bảo mật. Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật như rò rỉ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ khởi động các kế hoạch khẩn cấp và biện pháp khắc phục để ngăn chặn sự mở rộng của sự cố bảo mật, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ báo cáo và thông báo có liên quan theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng yêu cầu bạn hiểu rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn và không có biện pháp bảo mật nào là không thể xuyên thủng.
4. Quyền xử lý thông tin cá nhân của bạn
Khi phù hợp với yêu cầu của pháp luật, bạn có thể
  • Có quyền xem xét và sao chép thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi có về bạn
  • Yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc sửa thông tin cá nhân không chính xác của bạn
  • Từ chối hoặc hạn chế chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn
  • Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn
  • Yêu cầu chúng tôi giải thích về các quy tắc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi
Nếu muốn thực hiện quyền xử lý của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@hsglaser.com để thực hiện phản hồi.
5. Bảo vệ thông tin của trẻ vị thành niên
Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin của trẻ vị thành niên và các sản phẩm, trang web và dịch vụ của chúng tôi chủ yếu hướng đến người lớn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, vui lòng xin sự đồng ý trước bằng văn bản của người giám hộ hợp pháp của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email.
Chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên cho bất kỳ mục đích nào. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên và bạn tin rằng chúng tôi có thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý của bạn hoặc bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@hsglaser.com, Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó .
6. Về việc cập nhật tuyên bố này
HSG có quyền cập nhật hoặc sửa đổi chính sách này theo thời gian. Nếu Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ đăng phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư tại đây. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về các thay đổi thông qua nhiều kênh khác nhau, chẳng hạn như bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi thông báo riêng cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư này để hiểu cách HSG bảo vệ thông tin của bạn.
7. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Trong các trường hợp sau, trang web này không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào:
1) Theo các quy tắc và thủ tục do trang web này xây dựng, trang web này có đủ lý do để tin rằng nó đã nhận được sự cho phép của người dùng;
2) Theo quy định của pháp luật, quy định hoặc quy tắc, hoặc dựa trên mục đích an toàn công cộng, trang web này phải cung cấp thông tin liên quan;
3) Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, mất mát, trộm cắp hoặc giả mạo do bất kỳ tấn công nào của tin tặc, sự xâm nhập hoặc bùng phát của vi rút máy tính, sự kiểm soát của cơ quan chính phủ và các trường hợp bất khả kháng, v.v.;
4) Các trường hợp khác để bảo vệ quyền lợi của trang web này và quyền lợi của người có nghĩa vụ liên quan.
8. Cách liên hệ với HSG
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc kiến nghị nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc các vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, bạn có thể gửi phản hồi cho HSG nhằm mục đích tuân thủ luật pháp và quy định liên quan.Phương thức liên hệ info@hsglaser.com

Đăng ký báo giá

Giá trị này là bắt buộc!
Giá trị này là bắt buộc!
Giá trị này là bắt buộc!
Giá trị này là bắt buộc!
Giá trị này là bắt buộc!
Giá trị này là bắt buộc!
Giá trị này là bắt buộc!
Giá trị này là bắt buộc!
Giá trị này là bắt buộc!

HSG uses cookie to provide multiple services, improves our services and shows some advertisements relevant to your interests. If you continue to browse this website, you agree to use our cookies. You can change this setting in your browser Settings. For more information, please refer to our Privacy Policy.